En av de grupper som helt klart har flest anledningar att försäkra bilen är rallyförare. I nästan varje race de kör så förstörs bilen på ett eller annat sätt. Har de tur så kanske det bara blir några repor i lacken eller att till exempel en navkapsel åker av, men i värsta fall så blir bilen mer eller mindre totalkvaddad. Att ha en oförsäkrad rallybil blir därför antagligen ganska dyrt.

Självklart ska vanliga bilägare också ha en bra försäkring på bilen eftersom risken för både olyckor och inbrott eller vandalism är relativt stor. I Sverige är det lag på att en bil måste ha trafikförsäkring för att den ens ska vara tillåten att köra i trafiken. Trafikförsäkring är den lägsta formen av bilförsäkring och täcker personskador och skador som uppstår på andra människors bilar eller saker som du kört på. De flesta väljer dock att även ha en halv- eller helförsäkring för att vara ännu mer säkra i trafiken och inte riskera att behöva betala dyra skador på bilen er egen ficka. En halvförsäkrings omfattning varierar mycket mellan de olika försäkringsbolagen så det är viktigt att man noggrant kollar upp vad som ingår innan man väljer försäkringsform. En helförsäkring, eller vagnförsäkring som det också kallas, täcker i princip allt; både skador på dig och bilen, andra personer och deras bil, dina ägodelar i bilen om de skulle bli stulna etcetera. En helförsäkring är självklart att föredra, men har man en väldigt gammal bil så kanske man inte anser att det är värt att betala extra för en försäkring som täcker skador på bilen, eftersom det kanske redan är i väldigt dåligt skick.