När man kör rally så kör man längre sträckor på vägar och alltså inte på en bana som man gör i en del andra biltävlingar. När man kör på vägar är det en del krav som ställs, som inte alltid behöver uppfyllas i andra typer av motortävlingar.

Rally körs vanligen på ganska krävande sträckor och skogsvägar med många olika kurvor och ställen med dåligt sikt, vilket gör att föraren och kartläsaren hela tiden måst vara alerta, på sin vakt och samspelta. Inte bara måste man ha superkoll på vägarna, utan vid tillfällen även var man har sina konkurrenter. Bakljus är viktiga i rally för att man ska undvika att köra in i någon. Även om det gäller att vinna vill man till varje pris undvika skador och olyckor, även för sina konkurrenter. Är man så pass överlägsen i rallyt att man har ett klart försprång utan konkurrenter och motspelare precis bakom sig eller framför sig är det bara att köra och koncentrera sig på loppet och vägen. Annars måste man även vara uppmärksam när dem framför sig bromsar eller drar ner på farten vid olika kurvor och hinder.

Stora krav ställs som sagt på föraren och kartläsaren, men kanske framförallt på hur bra de samarbetar med varandra. Kartläsaren måste snabbt och effektivt ge exakt den typ av information som föraren behöver, och det måste ske med en tajming och precision, vid exakt rätt tidpunkt. Föraren behöver naturligtvis ha stenkoll över bilen och hur den hanterar olika situationer men behöver samtidigt som man koncentrerar sig på körningen uppfatta och ta in all den information som kartläsaren ger.